Gravimetrická riadiacia jednotka výkonu vytlačovacieho lisu GMCET

zariadenie GMCET

Spoločnosť LIAD Weighing and Control Systems Ltd. ponúka výkonnú a materiál šetriacu riadiacu jednotku toku materiálu pre vytlačovacie lisy (extrudéry).

Systém pracuje na princípe prepúšťania jednotlivých zložiek z materiálových násypiek do vážiacej nádoby s následným vysypaním dávky zmesy do zmiešavacej komory.

Prepúšťanie jednotlivých materiálov do vážiacej nádoby prebieha po dosiahnutí správnej, kalkulovanej hmotnosti zložky zmesi.

Nový cyklus dávkovania je zahájený v okamžiku, kedy je zmiešavacia komora vyprázdnená, systém teda pracuje nezávisle na výkone vytlačovacieho lisu.

Schéma GMCET
    Komponenty systému
  • medzistupňová násypka s rýchlovypúšťacím ventilom
  • navažovacia násypka s dvierkami pre obsluhu
  • gravimetrická riadiaca jednotka využívajúca patentovanú technológiu dávkovača ColorSave 1000 XT so softvérom s jednoduchou obsluhou dotykovým panelom Siemens
  • voliteľné: snímacie čidlo na digitálne meranie rýchlosti odťahu finálneho výrobku (m/s)
  • voliteľné: zaznamenávanie výkonu vytlačovacieho lisu v kg/h (alebo g/m dĺžky ťahaného profilu, záleží na nastavení snímacieho čidla)

GMCET je možné s výhodou použiť v zostave spolu s gravimetrickým dávkovačom ColorSave 1000 XT, čím dosiahneme presné dávkovanie s výraznou úsporou 15÷50% spotreby pigmentov, či iných prísad.

Viac informácií o produkte GMCET môžete získať priamo na stránkach výrobcu a v sekcii downloads

 
Web spoločnosti Go Parts, spol. s r. o., Turnianska 4, Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri SR pod spisovou značkou 45204/B. Pripomienky ku stránke adresujte správcovi na ks.strapog@nimda . Posledná aktualizácia 5.2.2008