Zariadenia pre prípravu a dopravu zmesi do vstrekovacích a vytlačovacích lisov

Spoločnosť Go Parts zastupuje významnú izraelskú spoločnosť LIAD Weighing and Control Systems Ltd., ktorá sa zameriava na vážiace a kontrolné systémy. Tieto systémy na báze gravimetrického merania s úspechom využívajú spracovatelia plastov pri vlastnej príprave zmesi skladajúcej sa z granulátu základnej suroviny, prísad, pigmentov a drte.

  Zariadenia možno rozdeliť do nasledovných skupín:
 • A - gravimetrické závitové podávacie systémy pre prísady a drť (regenerované materiály), vhodné pre prevádzku so vstrekovacími lismi:
  • systém ColorSave® typ 1000 INJ
   • štandardné prevedenie s objemom násypky 3 litre s jedným alebo dvomi kanálmi
   • neštandardné prevedenie s objemom násypky 5 alebo 10 litrov s viac ako dvomi kanálmi
 • B - kontinuálne podávacie systémy pre základné suroviny a prísady, vhodné pre prevádzku s vytlačovacími lismi (extrudérmi):
  • závitový podávací systém ColorSave® typ 1000 EXT
   • štandardné prevedenie s objemom násypky 3 litre a jedným kanálom
   • neštandardné prevedenie s objemom násypky 5 alebo 10 litrov
  • zariadenie GMCET - podávací systém s voľne padajúcim materiálom a závitovým podávačom
   • s jedným centrálnym kanálom pre hlavný materiál s možnosťou pridania až 4 kanálov pre prídavné materiály
   • voliteľné: riadenie výkonu vytlačovacieho lisu
 • C - dávkovacie zmiešavacie systémy pre čistú surovinu s drťou a s prísadami, vhodné pre prevádzku so vstrekovacími alebo vytlačovacími lismi (extrudérmi):
  • gravimetrický zmiešavač GBB-200 pre zmiešavanie 4 zložiek s celkovou výdatnosťou 200 kg/h
  • systém TAILOR MADE pre zmiešavanie viac ako 4 zložiek s celkovou výdatnosťou vyššou ako 200 kg/h
 • D - centrálne dávkovacie systémy a vákuové dopravníky vhodné pre prevádzku so vstrekovacími aj vytlačovacími lismi (extrudérmi):
  • centrálny dávkovací systém PelletSave™ pre zmiešavanie ľubovoľného počtu zložiek pre ľubovoľný počet výrobných jednotiek (podľa Vašich požiadaviek)
  • centrálny vákuový dopravníkový systém s možnosťou voľby potrubia, systému nakladania násypiek, čerpadiel a filtrov
 
Web spoločnosti Go Parts, spol. s r. o., Turnianska 4, Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri SR pod spisovou značkou 45204/B. Pripomienky ku stránke adresujte správcovi na ks.strapog@nimda . Posledná aktualizácia 5.2.2008