Gravimetrický dávkovač ColorSave 1000

Spoločnosť LIAD Weighing and Control Systems Ltd. ponúka originálne riešenie presného dávkovania pigmentov a iných zušľachťujúcich prísad do granulátu pri výrobe plastov vstrekovaním alebo vytlačovaním.

zariadenie ColorSave

ColorSave® je pokroková a vysokohospodárna technológia dávkovania prísad do granulátu na základe opakovaného gravimetrického merania a optimalizácie procesu dávkovania. Dávkovanie je zabezpečené samostatným zariadením s malými zástavbovými rozmermi, čo umožňuje montáž prakticky na všetky typoch vstrekovacích a vytláčacích lisov. Patentované spoločnosťou LIAD.

  Použitím nášho zariadenia zaručujeme úsporu potrebného množstva pigmentov:
 • až do 50% v porovnaní s tradičnými volumetrickými zariadeniami
 • až do 35% v porovnaní s centrálnymi gravimetrickými zmiešavačmi
 • až do 15% v porovnaní s gravimetrickými zmiešavačmi zabudovaných priamo na stroji
  Ďalšie výhody a vlastnosti nášho zariadenia:
 • mimoriadna presnosť a opakované merania určia presnú dávku, čo vedie k maximálnej optimalizácii potrebného množstva materiálu
 • regulácia úbytku hmotnosti dávky zaručuje optimálne stanovenie výrobného cyklu
 • zlepšená výsledná kvalita výrobku
 • zníženie počtu nepodarkov
 • veľmi jednoduché ovládanie s automatickou kalibráciou (nulový nastavovací čas) zaručuje maximálnu efektivitu
 • tvar granulátu neovplyvňuje presnosť
 • údaje o spotrebe základného materialu sú zhromažďované v reálnom čase vlastným riadiacim softvérom
 • novátorska konštukcia a použité postupy zabezpečujú vynikajúcu odolnosť voči mechanickým nárazom a vibráciam
 • integrovaný softwarovo riadený pneumatický dávkovač (Venturiho trubica)
 • jednoduchá výmena skrutkovice pridávaného materiálu
 • bezproblémový spôsob čistenia dávkovača pri zmene pigmentu
graf volumetria kontra gravimetria

ColorSave 1000 využívajúci gravimetrické dávkovanie v porovnaní s tradičným volumetrickým dávkovaním dokáže nielen presnejšie dávkovať prídavný materiál, ale vďaka úzkej tolerancii, v ktorej dokáže udržať rozsah dávkovania prísady, môže byť použité aj nižšie percento k ustáleniu procesu dávkovania.
Vzhľadom k tomu dochádza k úspore materiálu už v počiatočnej fáze nábehu systému.

schéma stroja
Objem [l] Rozmery [mm]
V1 = 3 A = 544 I =  67
B = 186 J = 140
C = 283 K = 180
D = 500 L =  56
M = 100
  Technické údaje:
 • Výdatnosť dávkovania 0,1 kg/h ÷ 40 kg/h, pri použití mikroskrutkovice už od 2 ÷ 3 granuliek na vstrek (pre materiál hustoty približne 0,7 g/cm3)
 • Komora zásobníka môže obsahovať max. 15 kg
 • Násypka má objem 3 l (voliteľne 5 l)
 • Dávkovač: Integrovaný automatický pneumatický dávkovač (Venturiho trubica) so signalizáciou vyprázdnenía zásobníka
 • Ovládanie nastavením požadovaného percentuálneho množstva pigmentov/prísad a hmotnosti výstreku
 • Regulácia: Riadiaca jednotka Siemens nezávislá od riadiaceho systému stroja s komunikačným portom RS–485 (voliteľné)
 • Vstupný signál pre synchronizáciu so vstrekovacím cyklom je zabezpečený beznapäťovým kontaktom
 • Zapisovanie dát: Evidovanie počtu vstrekov a použitá hmotnosť pigmentov/prísad ako aj ich percentuálny pomer
 • Motor: 110 W s plynulou reguláciou otáčok
 • Napájanie: 230 V ± 10%, 200 W, 50/60 Hz
 • Hmotnosť: 16 kg
 • Montáž prostredníctvom medzikusu dodávaného výrobcom
Voliteľné dávkovacie skrutkovice
Mikroobjemová 1–2 gran./vstrek ÷ 0.2 kg/h
S nižšou výdatnosťou 0,1 kg/h ÷ 2,5 kg/h
S strednou výdatnosťou 0,2 kg/h ÷ 10 kg/h
S vysokou výdatnosťou 0,4 kg/h ÷ 25 kg/h
Makroobjemová 0,6 kg/h ÷ 40 kg/h
návratnosť investícií

Ekonomické hľadisko:
Rýchlosť návratnosti investícií je funkciou ceny pigmentov/prísad [€/kg] a percentuálneho množstva ušetreného materiálu [%].

Viac informácií o rodine produktov ColorSave 1000 môžete získať priamo na stránkach produktu a v sekcii downloads

 
Web spoločnosti Go Parts, spol. s r. o., Turnianska 4, Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri SR pod spisovou značkou 45204/B. Pripomienky ku stránke adresujte správcovi na ks.strapog@nimda . Posledná aktualizácia 5.2.2008