Naše pdf publikácie:

Gravimetrický zmiešavač
GBB-200
 Technický popis 
Kontinuálny dávkovač
GMCET
 Technický popis 
Centrálny dávkovač
PelletSave
 Technický popis 
Primiešavacie zariadenie
ColorSave 1000
Porovnávací test
Primiešavacie zariadenie
ColorSave 1000 INJ
Návod na obsluhu
Vyhadzovače
CTQ
Katalóg v1.3
 
Web spoločnosti Go Parts, spol. s r. o., Turnianska 4, Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri SR pod spisovou značkou 45204/B. Pripomienky ku stránke adresujte správcovi na ks.strapog@nimda . Posledná aktualizácia 5.2.2008