Centrálny vákuový dopravný a riadiaci systém

Spoločnosť LIAD Weighing and Control Systems Ltd. ponúka samostatný vákuový dopravníkový a nakladací systém.

  • prispôsobiteľný počtu výrobných strojov, podtlakových čerpadiel a rozvodov
  • spolupracuje s proporcionálnymi ventilmi
  • riadený podľa plniaceho času a, resp. alebo podľa úrovne materiálu v násypke
 
Web spoločnosti Go Parts, spol. s r. o., Turnianska 4, Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri SR pod spisovou značkou 45204/B. Pripomienky ku stránke adresujte správcovi na ks.strapog@nimda . Posledná aktualizácia 5.2.2008