Centrálny systém dávkovania PelletSave™

Spoločnosť LIAD Weighing and Control Systems Ltd. ponúka vyspelý a efektívny centrálny dávkovací systém pre viaczložkové kombinácie základných surovín a prísad, určený pre plastikárske spoločnosti.

Vďaka originálnemu návrhu mechanických častí a dômyselnému riadiacemu softvéru je systém PelletSave™ schopný presne navážiť, namiešať a samostatne dopraviť požadovanú zmes granulátu ku každému výrobnému stroju podľa konkrétnych požiadaviek.

pelletSave
  Charakteristika a výhody systému
 • Komplexné riešenie pre dávkovanie a miešanie základných materiálov. Systém je ľahko prispôsobiteľný hociktorej lisovni, či už so vstrekovacími alebo vytlačovacími lismi, veľkej alebo malej, s ľubovoľným počtom zložiek zmesi a ľubovoľným počtom výrobných strojov
 • Výrazná úspora počiatočných investicií v porovnaní s bežnými centrálnymi alebo lokálnymi dávkovacími a zmiešavacími systémami
 • Prakticky neobmedzený počet zložiek v každej zmesi pre ľubovoľný počet výrobných strojov (konečné technické parametre budú zmluvne definované, tuná zobrazený systém pre 50 výrobných strojov s 12-imi zásobníkmi)
 • Vysoká presnosť dávkovania a dobrá homogenita výslednej zmesi (kvalita zodpovedajúca gravimetrickému zmiešavaču GBB−200) pri nižších obstarávacích nákladoch
 • Prehľadný riadiaci panel so zobrazením a označením jednotlivých zásobníkov
 • Bez potreby manuálneho zásahu (otváranie/zatváranie ventilov, výmena hadíc, čistenie zvyškov po predchádzajúcej zmesi atď.) pri prechode na nový výrobok s rozdielnym zložením zmesi.
 • Jednoduchý a spoľahlivý centrálny zber dát, systém zaznamenáva celkový spotrebovaný materiál a odpad pre každý stroj a výrobok.
 • Mechanicky jednoduchý a kompaktný systém s malým množstvom pohyblivých častí v porovnaní s bežnými systémami (centrálnymi alebo lokálnymi)
 • Spojením systémov PelletSave™, ColorSave® a LeaderMES™ môžeme zároveň spravovať systém dávkovania, znížiť náklady na pigmenty a prísady ako aj v reálnom čase zaznamenávať a zobrazovať všetky informácie o výrobe, ktoré môžeme neskôr využiť pri analýze a ďalšom plánovaní výroby
pelletSave foto
  Základná zostava zariadenia
  Systém sa skladá z nasledovných podsystémov (pozri obrázok):
 • medzistupňový zásobník Anásypkami B základných materiálov (jeden pre každú predpokladanú zložku). Tieto zásobníky sú automaticky napájané zo skladu surovín prostredníctvom vákuového dopravníkového a nakladacieho systému (na požiadanie dodá LIAD)
 • centrálna vážiaca a dávkovacia jednotka C a zmiešavacia jednotka D Pripravuje požadovanú dávku zmesi pre jednotlivé lisy a výrobky
 • rozdeľovacia jednotka E a vyrovnávacie zásobníky zmesi F Dopravník privádza pripravenú zmes zo zmiešavacej komory do požadovaných vyrovnávacích zásobníkov, jeden pre každé výrobné zariadenie (vstrekovací alebo vytlačovací lis). Z vyrovnávacích zásobníkov je zmes prepravená k jednotlivým lisom samostatným vákuovým dopravníkovým a nakladacím systémom (na požiadanie dodá LIAD)
 • centrálna riadiaca jednotka - riadi kompletnú činnosť systému a taktiež zbiera dáta týkajúce sa spotreby materiálu pre jednotlivé lisy a výrobky

Viac informácií o systéme PelletSave™ môžete získať priamo na stránkach produktu a v sekcii downloads

 
 
Web spoločnosti Go Parts, spol. s r. o., Turnianska 4, Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri SR pod spisovou značkou 45204/B. Pripomienky ku stránke adresujte správcovi na ks.strapog@nimda . Posledná aktualizácia 5.2.2008