Spoločnosť Go Parts, spol. s r. o. Vám ponúka riešenia pre Vaše:

  Prevádzky na spracovanie plastov:
  Zariadenia izraelskej spoločnosti LIAD pre prípravu a dopravu zmesi granulátu základnej suroviny, recyklovaného materiálu, pigmentov a ostatných prísad do strojov na spracovanie plastov (vstrekovacie a vytlačovacie lisy)
 • gravimetrické dávkovače aditív
 • kontinuálne dávkovacie systémy pre extrudéry
 • zmiešavacie systémy pre prípravu zmesi
 • integrované riešenia pre efektívne spracovanie plastov
 • centrálny vákuový rozvod materiálu a riadiaci systém
  Nástrojárne a konštrukčné kancelárie:
  Komponenty pre vstrekovacie formy, formy na tlakové liatie kovov a strihadlá pod vlastnou značkou CTQ
 • vyhadzovače pre formy na vstrekovanie plastov a formy na tlakové liatie kovov
 • strižníky na plošné tvárnenie kovov za studena
Go Parts, spol. s r. o.
Turnianska 4
851 07 Bratislava
Slovensko
fax: +421/2/4488 7263
ks.strapog@strapog
 
Web spoločnosti Go Parts, spol. s r. o., Turnianska 4, Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri SR pod spisovou značkou 45204/B. Pripomienky ku stránke adresujte správcovi na ks.strapog@nimda . Posledná aktualizácia 5.2.2008